Tlačivá na stiahnutie

Všeobecné tlačivá (tlačivá odborností sú k dispozícii  v ich sekciách)

Vyhláška MPaRV č. 283/2020 Z. z. 

Prihláška – evidenčný list člena SZCH

Evidenčný list ZO

Evidenčný list OV

Doobjednávka reg. obrúčok na rok 2022 – holuby, hydina, exoty – plasové

Doobjednávka reg. obrúčok na rok 2022 – exoty – kovové

Objednávka reg. obrúčok na rok 2023 – holuby, hydina, exoty – plasové

Objednávka reg. obrúčok na rok 2023 – exoty – kovové

Súhlas dotknutej osoby 

Prihláška adepta na posudzovanie (Ho, Kr, Hy)

Oznámenie o pripravovaných výstavách

Návrh na vyznamenanie

Návrh kandidátov do vyšších orgánov pre ZO a kluby

Návrh kandidátov do vyšších orgánov pre OV a ÚOK