Hlavná stránka

 

Slovenský   zväz chovateľov  je  dobrovoľné  záujmové združenie občanov  vzniknuté  na základe  zákona  Ná-  rodnej   rady    Slovenskej  republiky   č.  83/1990 Zb. o združovaní   občanov  v   znení  neskorších  predpisov.  Združuje predovšetkým chovateľov drobných zvierat s cieľom  zachovať genofond existujúcich čistokrvných – hlavne   národných  plemien,  ktoré  sú  duchovným  dedičstvom, naďalej  ich  rozvíjať  šľachtením,  ochra- ňovať  ohrozené   druhy   zvierat   a   vytvárať    nové  plemená    a  nižšie    zootechnické   jednotky.    Svoju činnosť vykonáva  na  území Slovenskej  republiky.
  Adresa: Slovenský zväz chovateľov                                                   Krížna 44, 824 76  Bratislava   Bankové spojenie
   IČO: 00178322
   DIČO: 2020864582
   IBAN: SK 69 7500 0000 0040 2596 9545              Web:  szchdz.sk
Predsedníctvo Republiková rada ÚKK
Oblastné výbory Pracovné komisie Stanovy
  Štatutárny orgán SZCH:
  RNDr. Július Szabó – predseda RR SZCH
  e-mail: predseda@szch.sk
  mobil: 0903 644 408                                                             Mgr. Gabriela Babjaková-tajomníčka RR SZCH
  e-mail: tajomnik@szch.sk

  mobil: 0910 349 555
Základné predpisy Tlačivá na stiahnutie Materiály prijaté EE
Kalendár výstav Celoštátne výstavy Európske výstavy
Administratíva: p. Jana Zboniaková
            e-mail: sekretariat@szch.sk
mobil: 0910 392 555

Zjazdy Archív Kontakty na iné  zväzy
FOTOGALÉRIA Z NAŠICH AKTIVÍT
Zahraničné výstavy Celoštátne výstavy  Z výstav ZO – OV
  Bc. Vladimír Kubík – podpredseda RR SZCH
  e-mail: vladimirkubik@centrum.sk
  mobil: 0910 497 555 (0907 079 571)
PONUKA NEHNUTEĽNOSTÍ
Logá
Predaj
Prenájom
AKTUÁLNE INFORMÁCIE
Odbornosti v zväze:
HOLUBY HYDINA KRÁLIKY EXOTY SPEVAVÉ KANÁRIKY OVCE a KOZY

AKVARIJNÉ   RYBY

  MLADÍ CHOVATELIA DROBNÉ HLODAVCE KRÁLIČÍ HOP

 

Partnerské zväzy: Spolupracujeme: